SILIKAGEL 500G

Oranžni silikagel je zdravju prijaznejša alternativa modremu silikagelu. Barva se spreminja iz oranžne v translucentno glede na vsebnost vlage. Lahko se meša z silikagelom brez indikatorja v utežnem razmerju 1:5. Regeneracijska temperatura naj ne presega 140°C, saj se pri višjih temperaturah indikator (fenolftalein) lahko poškoduje. Sprememba barve iz oranžne v translucentno nastane pri 5-9 % relativne vlage in ni pokazatelj nasičenosti silikagela. Tudi translucenten silikagel ima še določeno adsorbcijsko sposobnost.

Barva: Oranžna
Gostota: 0,75 g/cm3
Specifična površina: 800 m2/g
Volumen por: 0,42 ml/g
Povprečen premer por: 25 A
pH (10% vodna suspenzija): 2,0
Pakiranje: 500g

PAK
Šifra: 2060304-020 Kategorija: